انواع ساختمان ها

ساختمان :

ساختمان بنایی است که مهندسان آن را برای ساکن شدن افراد  و یا به عنوان یک سرپناه می سازند . با ساخته شدن بنا دو قسمت از محیط ایجاد می شود محیطی که بیرون از بنا است و محیطی که در داخل از بنا ایجاد می شود . در ایران بر طبق نظریه های شورای شهر سازی به بناهای که بیشتر از شش طبقه باشند بلند مرتبه نامیده می شود و با عنوان آسمان خراش و یا برج آن ها را می شناسند. البته در ایران از این نوع سازه ها کمتر دیده می شود. به عنوان شهری که دارای آسمان خراش بسیاری است می توان نیویورک را مثال زد.

به عبارات کلی هر سازه ای را که ساخت بشر باشد و برای اسکان شدن ساخته شده باشد ، ساختمان گفته می شود که هرکدام از آن ها از لحاظ مواد استفاده شده در ساخت متغیر است.

انواع ساختمان از نظر نوع ساخت :

بناها می توانند از لحاظ ساخته شدن متنوع باشند برای مثال می توان بنای بتنی – فلزی – بنایی – خشتی و گلی – چوبی و یا ترکیبی را نام برد. هرکدام از این سازه ها معایبی را هم برای خود دارند اما این معایب فقط به خاطر شرایط جوی ایجاد می شوند مثلا برای سازه های فلزی امکان زنگ زدگی یا کنده شدن سطح نمایی ساختمان وجود دارد یا برای سازه های چوبی و خشتی و گلی امکان نم گرفتگی و ریزش وجود دارد که باید در هنگام ساختن به این امور نیز توجه شود .

ساختمان از نظر اهمیت و کاربردی :

ساختمان را می توان از نظر کارایی که دارند به سه قسمت مختلف تقسیم بندی کرد اولین نوع : سازه ای است که از اهمیت بالایی  برخوردار است . مانند بیمارستان – مرکز های آب رسانی و یا آتش نشانی و مراکز صدا و سیما هستند. دومین نوع از بناها جاهایی هستند که اگر مشکلی مانند خرابی برای آنها ایجاد شود می تواند تلفاتی همچون جانی و مالی را به دنبال داشته باشند یا مثلا مراکزی که اگر از بین بروند خسارت ملی برجای خواهند گذاشت . نوع سوم سازه: بناهایی با اهمیت متوسط هستند مانند هتل ها – پارکینگ ها و یا منازل مسکونی موجود در کشور .

شرکت فرازان