اهداف شرکت فرازان

 معرفی شرکت فرازان

شرکت فرازان به عنوان یک شرکت مهندسی مشاور در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نمود. افرادی با تجربه و مهندسینی که سمت های اجرایی را تجربه کرده بودند در مجموعه ای به نام شرکت فرازان جمع گردیدند تا با هدایت  و شناسایی جوانانی مستعد و خلاق  از استان کرمان و سراسر کشور، پروژه های عمرانی را از سراسر کشور با نیروی با تجربه و با بهره گیری از روش هایی نوین مطالعاتی  با سرعت بیشتر پروژه ها را به سرانجام برسانند. شرکت فرازان به عنوان یک شرکت مشاوره فنی مهندسی است  که مهندسین خبره ای از رشته های مختلف در آن خدمات مشاوره ای ارائه می کنند. مشاوره ای که توسط افراد شرکت فرازان  انجام می گردد بر مبنای صداقت و درستی است و در واقع از وظایف  اصلی متخصصان طرح بارز فرازان می باشد.

"مهندسین

 

 

فرازان چه اهدافی را دنبال می کند

شرکت فرازان  به عنوان یک شرکت مشاور می باشد که با عقد قرار دارد  با شرکت های بزرگتر کلیه فعالیت های مهندسی آن شرکت ها را انجام می دهد. این شرکت به عنوان مهندسی مشاور خدمات مختلف را برای پیشبرد پروژه های عمرانی انجام می دهد و به عنوان یک مغز متفکر با کمک جوانان تحصیلکرده  انواع خدمات مشاوره ای را ارائه می دهد. زمانی که  برای مشاوره قرار داد می بندد، بعد از بررسی موضوع به ارائه دیدگاه های خود و راهکاری که برای انجام پروژه وجود دارد، می پردازد  و تا مرحله اجرایی شدن پروژه  نظارت کامل خود را انجام می دهد.

از اهداف مهم افزایش و ارتقا کیفیت فعالیت های مطالعاتی برای شروع همکاری در یک پروژه است و همچنین همکاری  با بهترین متخصصان از نظر علمی و اجرایی جهت طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی می باشد. امروزه نیروی تحصیل کرده فراوانی  فارغ التحسیل شده اند که از نظر علمی بسیار شایسته می باشند این شرکت به فکر جمع آوری نیروهایی کار آمد و تحصیلکرده از سراسر کشور می باشد.

 

مشاوره ساختمانی