سرقفلی چیست؟

سرقفلی :

سرقفلی بیشتر این روزها در میان اصناف و کسبه های بازاریان دیده می شود .هرکدام از آن ها باید شرایط و مقرراتی را که دارند رعایت شود . سرقفل تنوع هایی  را دارد که از راه های مختلفی به دست مالک می رسد. نوع اول اینگونه می باشد که به خاطر حق کسب از اجاره ی قدیمی به دست می آید  نوع دوم به این صورت است که مالک مغازه با شرایطی متفاوت و با اقساط ماهانه در اختیار مشتری مغازه قرار می دهد و اجاره ی آن را هر ماه از مشتری می گیرد .

تفاوت میان سرقفلی واقعی و حاصل از کسب حق چیست ؟

سرقفلی  از حق کسب با اجاره های سابق است. در حالی که نوع واقعی بدون فاصله از واگذارکردن مغازه به دست صاحب اجاره می باشد.اما تفاوت های این دو فقط در اینجا به اتمام نمی رسد بلکه از نظر مقرراتی هم متفاوت اند .طوری که قفل نوع اول برگرفته از قانون مستاجر می باشد ، درحالی که قفل نوع دوم برگرفته از راه های خرید و فروشنده های مربوط به آن است .

برای خرید سرقفلی چه مواردی باید رعایت شود :

باید توجه کنید که سند آن رسمی است و یا از نوع عادی . که اگر سند عادی باشد باید اجازه ی مالک گرفته شود که در غیر این صورت بعدا ممکن است مالک مغازه دچار مشکل بزرگی بشود. ولی سند رسمی خیلی معتبر تر از عادی می باشد و برای همین مشتری مغازه ی اجاره و یا صاحبان ملک بیشتر به سراغ آن می روند .

مسائله های مرتبط با فروش سرقفل :

اگر قصد داشته باشید که که قفل را به دیگری انتقال دهید باید از صاحب ملک اجازه اخذ شود . در غیر این صورت باید به دادگاه ها مراجعه شود و اقدامات انتقال قفل و سند به صورت قانونی انجام گیرد .