منظور از نقشه در کارهای ساختمانی چیست؟

نقشه های ساختمانی 

در کارهای ساختمانی با انواع نقشه های ساختمانی برخورد خواهید کرد. اما در یک دسته بندی کلی می توان تمام آنها را در سه دسته کلی جای داد: نقشه های معماری، سازه و تاسیسات. نقشه و پلان به یک معنا می باشند. در گروههای مهندسی و مشاوره از پلان بیشتر استفاده می شود. برای ترسیم هر کدام از پلان ها، یک گروه دخیل می شوند. باید هر پروسه و هر کار به متخصص آن زمینه سپرده شود. کاری که در شرکت فرازان طرح بارز جریان دارد.

 

نقشه ساختمانی

 

در تعریف آن می توان گفت به تمام برش های عرضی از ارتفاع مشخص که عموما بالای ارتفاع در و پنجره هاست، پلان یا نقشه می گویند. پلان های معماری دیدی از بالا به داخل فضاهای ساختمان به ما می دهد. محل قرارگیری درها، پنجره ها، اندازه ی فضاهای مختلف، مبلمان ها، راه پله و آسانسور از مهمترین اطلاعاتی است که درپلان های معماری به نمایش در می آید. ما در معماری، پلان های فاز یک، دو و سه داریم. که مقیاس و ریز شدن بر جزییات در آنها متفاوت است. در کنار پلان، برش ها و نماهایی ز ساختمان در بخش معماری ارائه می شود.

پلان های سازه شامل اسکلت ساختمان، پلان های اجرایی مانند پلان ستون گذاری یا پی، پلان دیتیل های اجرایی اتصالات و غیره، پلان بادبندها و دیوارهای برشی و غیره می باشد.

در کنار این دو پلان، نقشه های تاسیساتی هستند که شامل پلان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی می باشند. تاسیسات مکانیکی به گرمایش و سرمایش ساختمان و لوله کشی ها و  زیرساخت ها و پلان تاسیسات برقی به تاسیسات برقی مانند جایگذاری پریزها، پلان جایگذاری لامپ ها و غیره مربوط می شود. این دو پلان ها را نیز بهتر است به متخصصان این زمینه سپرد. در کلیت این پلان ها باید حتما هماهنگی وجود داشته باشد. بسیار مهم است که چهار متخصص و کارشناس در ارتباط با یکدیگر این چهار مرحله را انجام دهند.