مهمترین مسائل در طراحی فضاهای اداری کدامند؟

تا چه اندازه با محیط های اداری آشنایی دارید؟

برای طراحی و ایجاد فضاهای اداری باید به دو دسته مردم توجه ویژه داشته باشید. تنها در این صورت است که می توانید فضاهای رسمی و کاری بسیار موفق و تاثیرگذاری داشته باشید. این دو دسته مردم، کارکنان و پرسنل و دسته ی دیگر ارباب رجوع ها و مراجعه کنندگان هستند. محیط های داخلی و فضاهای کاری شما باید به بهترین شیوه پاسخگوی نیازهای این دو دسته کاربر باشد. برای همین بهتر است سناریوی طراحی را با دقت تعریف کنید. در دفاتر معماری و مشاوره ساختمانی معتبر و مطرح در دنیا، این سناریوها به دقت تعریف و توسط نیروی متخصص تحلیل می شوند و در طراحی و اجرا به کار می روند. سپس گام اول در طراحی ای نوع فضاها این است که شما نوع کار و حرفه و نیازمندی های آن را به دقت برای خود تعریف کنید.

طراحی فضاهای اداری

نکات مهم در طراحی محیط های اداری کدامند؟

  • کیفیت نور داخلی: تا جایی که امکان دارد بهتر است تابش نور مستقیم آفتاب را به فضاهای داخلی داشته باشیم. اثرات روانی و روحی نور خورشید بر عملکرد بالاتر کارکنان اثبات شده است. برای همین مهمترین مساله کیفیت نور فضاهای داخلی و تهویه ی مناسب است.
  • صمیمیت در فضاهای داخلی: بهتر است درجه ای از صمیمیت در فضاهای داخلی وجود داشته باشد. این صمیمیت به راحت بودن و ایجاد حس تعلق در کارکنان و مشتری های شما کمک بسیار کرد. اما در عین حال جدیت محیط کاری شما باید محفوظ باشد.
  • استفاده از مبلمان استاندارد و مدرن: شما می توانید انواع مبلمان های اداری، پارتیشن های مناسب و آبجکت های مخصوص را در فضاهای اداری خود به کار ببرید.
  • به کار بردن فضاهای سبز در محیط های اداری: حتما به سبزینگی فضاهای داخلی توجه داشته باشید. فضاهای سبز بیشترین تاثیر را بر ناخودآگاه انسان دارد و اثرات مثبت روانی-هیجانی آن اثبات شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با متخصصان ما در ارتباط باشید.