گواهی پایان کار چگونه است؟

گواهی پایان کار :

گواهی پایان کار از اقداماتی بسیار ضروری است که در فعالیت های ساخت و سازی به کار گرفته می شود . از مجوز های اصلی سازه ها می باشد . این گواهی زمانی به دست مالک رسیده می شود که تمام کارهای شهرداری و یا پروانه و خلافی گرفته شود وهیچ مشکلی در آن وجود نداشته باشد که این مدارک ثابت می کند که تمام عملیات ساختمان می تواند به طور کامل انجام بگیرد .بعد از آنکه کارهای ساختمان کاملا انجام گرفت مالک باید از آنجایی که پروانه را اخذ کرده گواهی را هم از آنجا  بگیرد .

گواهی پایان کار چه کار کردی می تواند داشته باشد ؟

گواهی پایان کار می تواند نشان دهنده ی این باشد که مهندسی که ساختمان را ساخته است به هیچ عنوان تخلفی ندارد و کاملا با معیار های فنی ساخته شده است .زمانی که این گواهی به مالک زمین داده نشد امکان مالکیت بر سند وجود ندارد و مهمترین عامل برای به دست آوردن سند می باشد. حتی بدون داشتن پایان نامه مالک نمی تواند ملک خود را بفروشد و این امکان میسر نیست که سند از دفاتر رسمی گرفته شود.

چه مدارکی لازم است تا گواهی پایان کار گرفته شود ؟

داشتن اصل و کپی سند – کپی و اصل شناسنامه – ارائه دادن کارت سازه ها و از همه مهمتر برگه ی اتمام – اصل و کپی پروانه ی ساخت – نقشه ی مهندسی که  باید دارای مهر پروانه  شهرداری باشد .

مراحلی که برای گرفتن پایان کار انجام می شود :

بعد از اینکه ساخته شدن ساختمان به طور کامل انجام گرفت به اداره ای که پروانه اخذ شده است مراجعه می کنند و مدارک لازم را جهت اقدام به گواهی ارائه می دهند . از مهمترین مدارک، سند ملک است که حتما باید به اداره ارائه شود.اگر در گرفتن گواهی با مشکلی همچون داشتن خلافی روبرو شدید می توانید به واحد های محاسباتی مراجعه کنید و با دادن مدارک مربوطه بدهی خود را جهت تکمیل شدن عملیات تسویه کنید .