بخش مشاور کرمان در شرکت فرازان

مشاور کرمان

مشاور کرمان یکی از بخش های مدیریتی و مشاوره ای شرکت فرازان می باشد که به شما در خصوص هر چیزی در رابطه با ساخت و ساز و نوع ساختمان مشاوره می دهد و شما را از هر حیث آگاه می سازد تا قبل از اینکه دست به شروع کار بزنید از همه چیز و […]

با خدمات شرکت فرازان طرح بارز چقدر آشنایی دارید؟

شرکت فرازان طرح بارز بیش از چهارده سال فعالیت حرفه ای در زمینه ی کار و مشاوره ی ساختمانی؛ شرکت فرازان طرح بارز را به یکی از معتبرترین شرکت های استان کرمان تبدیل کرده است. تیم حرفه ای از مهندسان و متخصصان دور هم گرد آمده اند تا آنچه در تکنولوژی روز ساختمان وجود دارد […]

کارشناس تاسیسات آب و فاضلاب چه کارهایی می کند؟

تاسیسات آب و فاضلاب در کارهای ساختمانی مهندس و مشاور تاسیسات مکانیک در حوزه ی تخصصی خود کارهای ساختمانی خاصی را انجام می دهد. نقشه ی تاسیسات مکانیکی شامل نقشه محل لوله کشی ها، محل قرارگیری داکت های تاسیساتی، سیستم های گرمایشی و سرمایشی می باشد. تاسیسات آب و فاضلاب در امور تخصصی خود شامل […]

منظور از نقشه در کارهای ساختمانی چیست؟

نقشه های ساختمانی

در کارهای ساختمانی با انواع نقشه های ساختمانی برخورد خواهید کرد. اما در یک دسته بندی کلی می توان تمام آنها را در سه دسته کلی جای داد: نقشه های معماری، سازه و تاسیسات. نقشه و پلان به یک معنا می باشند. در گروههای مهندسی و مشاوره از پلان بیشتر استفاده می شود. برای ترسیم […]