تلفن شرکت: ۲-۰۳۴۳۲۴۸۷۶۳۱

فاکس: ۰۳۴۳۲۴۷۶۴۷۸

آدرس شرکت: کرمان، خیابان آبنوس، نبش کوچه ۳۱، ساختمان شماره ۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۱۳۶۵۳۵۹

CONTACT
_

ارتباط با ما

نام شرکت: مهندسین مشاور فرازان طرح بارز
آدرس شرکت:کرمان، خیابان آبنوس، نبش کوچه ۳۱، ساختمان شماره ۸
تلفن شرکت: ۲-۰۳۴۳۲۴۸۷۶۳۱
فاکس: ۰۳۴۳۲۴۷۶۴۷۸
شماره ثبت: ۷۴۱۰
سال تأسیس: ۱۳۸۵
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۱۳۶۵۳۵۹
شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۳۳۸۱۸

موضوع اساسنامه:
ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای و اجرای پروژه در بخش های ساختمان – راه – آب و فاضلاب – تاًسیسات – صنعت – معدن پس از تهیه مجوزهای لازم

 

رشته تخصصی و پایه احراز شده از سازمان برنامه و بودجه کشور:

گروه معماری و شهرسازی – تخصص ساختمان­های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی با پایه ۳

گروه معماری و شهرسازی – تخصص ساختمان­های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی با پایه ۳

گروه معماری و شهرسازی – تخصص مقاوم سازی با پایه ۳

گروه آب – تاسیسات آب و فاضلاب با پایه ۳

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

آقای حسین ابراهیمی فرسنگی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
آقای علی اکبر احمدی داورانی (رئیس هیئت مدیره)
آقای محمد جواد بنی اسدی (نایب رئیس هیئت مدیره)