سوابق شغلی ((C.V برای پرسنل اصلی و ثابت
سمت : معاون فنی، مدیر گروه سازه و مدیر پروژه
نام شرکت: مهندسین مشاور فرازان
نام پرسنل: دکتر حسین ابراهیمی
تخصص: دکترای سازه از انگلستان
تاریخ تولد: ۱۳۳۶
سال های همکاری با شرکت / موسسه: از ۱۳۸۶ تا کنون
سابقه کار: ۳۰ سال

عضویت در گروه های تخصصی:
• عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان
• عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان

مشخصات کلیدی:
مدیریت فنی طراحی و نظارت پروژه¬های زیر:
• نظارت مجموعه ۱۹۲ واحدی بنیاد مسکن
• طراحی مجموعه فرهنگی، پارک بانوان و مهمانسرای سرچشمه
• نظارت مجموعه فرهنگی، پارک بانوان و مهمانسرای سرچشمه
• طراحی حوزه علمیه کرمان
• طراحی ساختمان ۱۶۸ واحدی بنیاد مسکن
• طراحی ساختمان مرکز مطالعات هواشناسی کرمان
• طراحی ساختمان هواشناسی ارزوئیه
• طراحی مجتمع توانبخشی بنیاد شهید
• طراحی سالن ورزشی دوساری عنبرآباد
• نظارت ساختمان ستاد بحران استان کرمان
• طراحی هنرستان اقبال
• طراحی دبیرستان دخترانه شایستگان

تحصیلات:
• دکترای عمران (سازه های فضا کار) از دانشگاه Surrey انگلستان (۱۳۸۲)
• کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران (بطور پیوسته) از دانشکده فنی دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی:
• عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸
• عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۷۱ تا کنون
• تدریس دروس استاتیک، مقاومت مصالح، ، تحلیل سازه ها، نقشه برداری، طراحی سازه های بتن مسلح، طراحی سازه¬های فولادی، تئوری صفحات و پوسته¬ها
• استاد راهنمای تهیه پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:
• مدیر عامل مهندسین مشاور هلیل آب از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹
• مدیر کل مسکن و شهر سازی استان کرمان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴
• معاونت عمرانی مرکز بین¬المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۷
• عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور مشتاق از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶
• عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور هلیل آب از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹
• معاونت دفتر فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سا ل ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳
• مدیر پروژه از طرف مهندسین مشاور هلیل آب در طرح تامین آب میان مدت شهر کرمان از قریت العرب از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
• عضو هیئت موسس شرکت مهندسین مشاور فرازان کرمان ۱۳۸۶
• مدیریت در امور طراحی و نظارت پروژه های مهندسین مشاور فرازان کرمان از سال ۱۳۸۶ تا کنون