سوابق شغلی ((C.V برای پرسنل اصلی و ثابت
سمت : رئیس هیئت مدیره
نام شرکت: مهندسین مشاور فرازان
نام پرسنل: محمد فرشاد
تخصص: کارشناس اقتصاد، کارشناس ارشد مدیریت دولتی
تاریخ تولد: ۱۳۳۱
سال های همکاری با شرکت / موسسه: از ۱۳۸۶ تا کنون
سابقه کار: بالای ۳۰ سال

مشخصات کلیدی:
• مدیریت، راهبری و بررسی اقتصادی کلیه پروژه ¬های شرکت

تحصیلات:
• کارشناسی اقتصاد از دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ، سال ۱۳۷۶
• کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (۱۳۶۵)

سوابق اجرایی:
• بخشدار کوه بنان از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
• معاون هزینه و رئیس نمایندگی خزانه استان کرمان از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸
• فرماندار کهنوج از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
• مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
• مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
• معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
• رئیس دانشگاه آزاد شهرستان کوهبنان
• رئیس شورای شهر کرمان