سوابق شغلی ((C.V برای پرسنل اصلی و ثابت

سمت :  مدیر گروه برق

نام شرکت:  مهندسین مشاور فرازان

نام پرسنل:  مسعود رشیدی نژاد

تخصص:  دکترای مهندسی برق از انگلستان

تاریخ تولد:  ۱۳۳۷

سال های همکاری با شرکت / موسسه:  از ۱۳۸۶ تا کنون

سابقه کار:  بالای ۳۰ سال

عضویت در گروه های تخصصی:

عضو کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان
عضو کمیته علمی کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران
عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان

مشخصات کلیدی:

مدیریت، راهبری و تهیه طرح­های تاسیسات برقی کلیه پروژه ­های شرکت

تحصیلات:

لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۶۴)
فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی سیستمها گرایش برنامه ریزی انرژی از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۶۶)
دکتری مهندسی برق گرایش سیستمهای مدیریت انرژی (EMS) از دانشگاه برونل لندن (۱۳۸۰)
فوق دکتری مهندسی برق گرایش کنترل توان راکتیو (EMS) از دانشگاه برونل لندن (۱۳۸۱)

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی:

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (طرح خدمت) از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۱
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۷۲ تاکنون
رییس بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴
مدیرپژوهشکده انرژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان
مشاور تحقیقاتی کمپانی ملی برق انگلستان NGC
مشاور تحقیقاتی شرکت توزیع NorWeb انگلستان
عضو هیات علمی مدعو گروه مهندسی برق و الکترونیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان
مشاور و همکار علمی نهاد تنظیم بازار برق ایران
دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه کرمان)
مشاور تحقیقات شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
مجری چندین طرح پژوهشی در برق منطقه ای، شرکتهای توزیع شمال و جنوب کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان
عضو تحقیقاتی انستیتو قدرت دانشگاه برونل لندن BIPS
چاپ بیش ازسی مقاله در مجلات و کنفرانسهای معتبر علمی جهان
ارائه بیش ازچهل مقاله در کنفرانسها ومجامع معتبر علمی داخلی و خاجی
ارائه بیش از پنج کارگاه آموزشی در زمینه های تخصصی در داخل
ارائه بیش از ده سخنرانی علمی دعوت شده در مجامع معتبر علمی داخلی و خاجی
نوشتن یک فصل از دوازده فصل کتاب:

Operation Of Market-Oriented Power Systems

انتشارات  Springer  سال    ۲۰۰۳

سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۱
معاون اداری،مالی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال  ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۴
مدیر هسته پژوهشی قدرت گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
معاون اجرایی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
معاون فناوری مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۵
مشاور تخصصی در برخی شرکتهای خصوصی
مدیریت در امور طراحی و نظارت تاسیسات برقی پروژه های مهندسین مشاور فرازان کرمان از سال ۱۳۸۶ تا کنون