سوابق شغلی ((C.V برای پرسنل اصلی و ثابت

سمت : کارشناس ارشد همکار گروه مکانیک
نام شرکت: مهندسین مشاور فرازان
نام پرسنل: مهندس محمد رضا فتوت
تخصص: کارشناس ارشد آب و فاضلاب از هلند، کارشناس مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ تولد: ۱۳۳۶
سال های همکاری با شرکت / موسسه: از ۱۳۸۶ تا کنون
سابقه کار: بالای ۳۰ سال

عضویت در گروه های تخصصی:
• عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان

مشخصات کلیدی:
• مدیریت فنی طراحی و نظارت پروژه¬های زیر:
شبکه آبرسانی مجتمع روستایی سلطان آباد بافت
شبکه آبرسانی مجتمع روستایی چشمه سبز گوغر بافت
شبکه آبرسانی مجتمع روستایی فیض آباد راور
خط لوله تأمین آب کارخانه سیمان کرمان
• مدیریت، راهبری و تهیه طرح¬های مکانیک کلیه پروژه ¬های شرکت

تحصیلات:
• کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب از دانشگاه IHE دلفت هلند (۱۳۷۳)
• کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۱۳۶۶)

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی:
• عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی، آبخیزداری و امور دام جهاد سازندگی استان کرمان به مدت پنج سال
• عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی، آب و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان کرمان به مدت شش سال

سوابق اجرایی:
• جانشین کمیته امور آب جهاد سازندگی به مدت یکسال
• قائم مقام سازمان جهاد سازندگی استان کرمان به مدت نه سال
• معاون عمران و صنایع روستایی استان کرمان به مدت پنج سال
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به مدت پنج سال
• عضو مجمع شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان به مدت دو سال
• عضو هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان به مدت دو سال
• عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر استان کرمان به مدت پنج سال
• رئیس هیات مدیره شرکت جهاد نصر استان کرمان به مدت پنج سال