اهداف شرکت فرازان

شرکت فرازان چه اهدافی را دنبال می کند

 معرفی شرکت فرازان شرکت فرازان به عنوان یک شرکت مهندسی مشاور در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نمود. افرادی با تجربه و مهندسینی که سمت های اجرایی را تجربه کرده بودند در مجموعه ای به نام شرکت فرازان جمع گردیدند تا با هدایت  و شناسایی جوانانی مستعد و خلاق  از استان کرمان و سراسر […]