گواهی پایان کار چگونه است؟

گواهی پایان کار : گواهی پایان کار از اقداماتی بسیار ضروری است که در فعالیت های ساخت و سازی به کار گرفته می شود . از مجوز های اصلی سازه ها می باشد . این گواهی زمانی به دست مالک رسیده می شود که تمام کارهای شهرداری و یا پروانه و خلافی گرفته شود وهیچ […]

سرقفلی چیست؟

سرقفلی : سرقفلی بیشتر این روزها در میان اصناف و کسبه های بازاریان دیده می شود .هرکدام از آن ها باید شرایط و مقرراتی را که دارند رعایت شود . سرقفل تنوع هایی  را دارد که از راه های مختلفی به دست مالک می رسد. نوع اول اینگونه می باشد که به خاطر حق کسب […]

تعریف اجاره نامه

تعریف اجاره نامه به قرار دادی که بین صاحب خانه و مستاجر برقرار می شود،  اجاره نامه  می گویند. در این قرارداد تمامی نکات لازم مثل مدت زمان قرار داد و میزان مبلغ توافقی و زمان تخلیه خانه قید می شود. شاید بدون  اجاره نامه  هیچ وقت هیچ صلحی بین صاحب خانه و مستاجر انجام […]