ساختمان چیست؟

ساختمان

ساختمان چیست؟ ساختمان یکی از ساخته های دست بشر می باشد که برای سکونت یا کار افراد ساخته شده است که محیط را به بخش بیرونی و درونی تقسیم می کند. ساختمان هایی که از نظر بلندی و ارتفاع از بقیه ساختمان ها بلند تر می باشند برج نامیده می شوند البته این ساختمان ها […]

نقشه سازه چیست؟

نقشه سازه

نقشه سازه نقشه سازه نمای کلی یک ساختمان می باشد که در طول چند ماه ساخته می شود در واقع نقشه همان تخیلات ما برای ساخت یک ساختمان است به طوری که این نقشه با توجه به تمام اصول معماری و ساختمان سازی کشیده شده است در واقع شما طرح مورد نظر خود را به […]