سرقفلی چیست؟

سرقفلی : سرقفلی بیشتر این روزها در میان اصناف و کسبه های بازاریان دیده می شود .هرکدام از آن ها باید شرایط و مقرراتی را که دارند رعایت شود . سرقفل تنوع هایی  را دارد که از راه های مختلفی به دست مالک می رسد. نوع اول اینگونه می باشد که به خاطر حق کسب […]