انواع ساختمان ها

ساختمان : ساختمان بنایی است که مهندسان آن را برای ساکن شدن افراد  و یا به عنوان یک سرپناه می سازند . با ساخته شدن بنا دو قسمت از محیط ایجاد می شود محیطی که بیرون از بنا است و محیطی که در داخل از بنا ایجاد می شود . در ایران بر طبق نظریه […]

اهداف شرکت فرازان

شرکت فرازان چه اهدافی را دنبال می کند

 معرفی شرکت فرازان شرکت فرازان به عنوان یک شرکت مهندسی مشاور در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نمود. افرادی با تجربه و مهندسینی که سمت های اجرایی را تجربه کرده بودند در مجموعه ای به نام شرکت فرازان جمع گردیدند تا با هدایت  و شناسایی جوانانی مستعد و خلاق  از استان کرمان و سراسر […]

انواع خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز

فرازان طرح بارز

آشنایی با شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز فرازان طرح بارز نام شرکت مهندسین مشاوری است که از سال ۱۳۸۵ در کرمان فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت با کمک نیرویی متخصص و مجرب فعالیت خود را آغاز نموده است و برای استفاده از تمام نیروی علمی استان در طرح ها و پروژه […]