ساختمان چیست؟

ساختمان

ساختمان چیست؟ ساختمان یکی از ساخته های دست بشر می باشد که برای سکونت یا کار افراد ساخته شده است که محیط را به بخش بیرونی و درونی تقسیم می کند. ساختمان هایی که از نظر بلندی و ارتفاع از بقیه ساختمان ها بلند تر می باشند برج نامیده می شوند البته این ساختمان ها […]