با خدمات شرکت فرازان طرح بارز چقدر آشنایی دارید؟

شرکت فرازان طرح بارز بیش از چهارده سال فعالیت حرفه ای در زمینه ی کار و مشاوره ی ساختمانی؛ شرکت فرازان طرح بارز را به یکی از معتبرترین شرکت های استان کرمان تبدیل کرده است. تیم حرفه ای از مهندسان و متخصصان دور هم گرد آمده اند تا آنچه در تکنولوژی روز ساختمان وجود دارد […]

مهمترین مسائل در طراحی فضاهای اداری کدامند؟

تا چه اندازه با محیط های اداری آشنایی دارید؟ برای طراحی و ایجاد فضاهای اداری باید به دو دسته مردم توجه ویژه داشته باشید. تنها در این صورت است که می توانید فضاهای رسمی و کاری بسیار موفق و تاثیرگذاری داشته باشید. این دو دسته مردم، کارکنان و پرسنل و دسته ی دیگر ارباب رجوع […]