ساخت و ساز چیست؟

ساخت و ساز: ساخت و ساز از مجموعه اقداماتی می باشد که در زمینه ی مهندسی – معماری و عمران انجام می گیرد تا با این اقدامات ساختمانی جدید به وجود بیاید. البته ساخت و ساز فقط ساختن ساختمان نیست بلکه نوعی فعالیتی است که به منظور تازه ساختن چیزی انجام می شود .ساخت اماکن […]

انواع ساختمان ها

ساختمان : ساختمان بنایی است که مهندسان آن را برای ساکن شدن افراد  و یا به عنوان یک سرپناه می سازند . با ساخته شدن بنا دو قسمت از محیط ایجاد می شود محیطی که بیرون از بنا است و محیطی که در داخل از بنا ایجاد می شود . در ایران بر طبق نظریه […]

وظایف مهندسین مشاور چیست؟

مهندسین مشاور

نقش و وظیفه ی مهندسین مشاور در صنعت چیست؟ مهندس مشاور یک فرد متخصص در زمینه ی برنامه ریزی، طراحی و ساخت سازه های خصوصی و عمومی است. هدف از مهندسی مشاوره سودرسانی به کل جامعه از طریق پیاده سازی بناهای ایمن تر و بهینه تر است. در اینجا چندی از مراحل خدمات مهندسین مشاور […]