وظایف مهندسین مشاور چیست؟

مهندسین مشاور

نقش و وظیفه ی مهندسین مشاور در صنعت چیست؟ مهندس مشاور یک فرد متخصص در زمینه ی برنامه ریزی، طراحی و ساخت سازه های خصوصی و عمومی است. هدف از مهندسی مشاوره سودرسانی به کل جامعه از طریق پیاده سازی بناهای ایمن تر و بهینه تر است. در اینجا چندی از مراحل خدمات مهندسین مشاور […]