نقشه سازه چیست؟

نقشه سازه

نقشه سازه نقشه سازه نمای کلی یک ساختمان می باشد که در طول چند ماه ساخته می شود در واقع نقشه همان تخیلات ما برای ساخت یک ساختمان است به طوری که این نقشه با توجه به تمام اصول معماری و ساختمان سازی کشیده شده است در واقع شما طرح مورد نظر خود را به […]