معرفی مختصر شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز

شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز (ابتدا با نام مهندسین مشاور فرازان کرمان) در سال ۱۳۸۵ به همت تعدادی از مدیران اجراییِ باتجربه، متخصصان، اساتید و چهره های علمی و دانشگاهی استان کرمان تأسیس گردید. اهدافی که از ابتدا باعث ظهور ایده و ایجاد این مشاور بوده و همچنان توسط مؤسسان و مدیران شرکت دنبال می شود عبارتند از :

الف- انسجام بخشی و هم افزایی توان علمی و تجربی نیروهای متخصص و مجرب موجود استان
ب- شناسایی، هدایت و بکارگیری موثر چهره های مستعد جوان، خلاق و تحصیلکردۀ آماده بکار استان کرمان و سایر استانهای کشور
ج- مشارکت و همکاری در انجام و سرعت بخشیِ عمران و آبادی میهن اسلامی از طریق ارتقا کیفیتِ فعالیتهای مطالعاتی، طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی