شرکت مهندسین مشاور فرزان طرح بارز

تخصص ساختمان­های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی با پایه ۳

تخصص ساختمان­های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی با پایه ۳

تاسیسات آب و فاضلاب با پایه ۳

تخصص مقاوم سازی با پایه ۳

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

آقای حسین ابراهیمی فرسنگی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
آقای علی اکبر احمدی داورانی (رئیس هیئت مدیره)
آقای حسین خاتمی (نایب رئیس هیئت مدیره)

پروژه های عمرانی

چرا ما را انتخاب کنید؟

از مظاهر برجسته و جالب تمدن جدید، توجه خاص متفکران، پژوهشگران و اندیشمندان نسبت به زندگانی آینده است. این توجه مبتنی بر این اعتقاد است که آینده، با همه پیچیدگی ها و ابهام هایی که دارد شناختنی است و بشر قادر است با مبانی و مبادی علمی و فنی در دسترس خود تصویری روشن تر و شفاف تر از رویدادها و حوادث آینده فرا راه خود قرار دهد.
بشر، بر اثر موفقیت های بسیاری که در غلبه بر طبیعت و پیشرفت علوم بدست آورده جرئت و جسارت بیشتری در طرح و تصویر آینده پیدا کرده است. عامل دیگر و شاید مهمترین عامل آگاهی و توجه به آینده، حرکت تاریخ در مسیر رویدادها و پیامدهای آن است که به نحوی شگرف و قابل ملاحظه سرعت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه تحولات ملی و فرا ملی از مقیاس محدود گذشته خود خارج گردیده و هرواقعه ای به تدریج رنگ جهانی به خود گرفته است.

 

مقالات